+372 449 9665 spordi.kool@mail.ee

Spordikooli vastuvõtt

Uuel 2020/2021 õppeaastal – saab esitada õpilaste treeningutega liitumisavaldusi läbi Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi – ARNO ( https://arno.parnu.ee/ ) alates 25.08.2020. Õpilased kes jätkavad treeninguid sama treeneri juures ei pea uuesti avaldust esitama. ARNO info telefon – (+372) 443 1143.

Spordikooli e-päevik

Alates aastast 2020 on võimalik Pärnu Spordikooli õpilaste õppetööga seotud infot jälgida Stuudiumi elektroonilise e-päeviku abil. (Juhised lapsevanemale)

Ülevaade 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini kehtivatest piirangutest.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 09. märts 2021 korraldusega nr 111) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on muudetud Pärnu Spordikooli töökorraldus.

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe läbiviimine on siseruumides keelatud v.a spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalik kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele. 

Koondise nimekirjad on saadaval Pärnu Spordikoolis.

Võimalusel tuleks tegevustega jätkata distantsilt. Välitingimustes toimuvate tegevuste puhul võib koos olla ja liikuda kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2-meetrist vahemaad. Distantsi tuleb hoida kogu tegevuse vältel. See tähendab, et näiteks paarikaupa harrastatava tegevuse puhul ei tohi vahetada partnerit. Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta ja juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Õppetasu vähendatakse kui juhendatud õppetundide maht on vähenenud vähemalt 50%. Täpsem info Pärnu Spordikoolist.

Täpsem juhend; https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/sporditegevuse_juhend_11._martsist_2021.pdf

Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate kodulehelt – www.hm.ee/koroona

Lisainfo ja suunised treeningtingimuste kohta sellel perioodil:

https://www.kul.ee/et/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond ;

Terviseameti korraldus 30.01.2021nr 1.1-15/21/5 – Sisetingimustes sportimise, treenimise, noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe jaotus sõltuvalt kontaktitüübist ja riskiastmest ;

Sporditreeningute korraldamine alates 11. märts 2021 ;

Pärnu Linnavalitsuse korraldus 25.01.2021 nr 59 – Pärnu LV hallatavate huvikoolide õppetasudest

Pärnu Spordikool ootab ujumistreeningutesse 6-aastaseid ja 1. klassi lapsi järgmiselt:

E ja K kell 14:15-15:00 (kohal olla 14:00) – treener Rita Soovik (tel. 56 93 6839, grupp AE-1-1)

T ja N kell 14:15-15:00 (kohal olla 14:00) – treener Rita Soovik (tel. 56 93 6839, grupp AE-1-2)

T ja N kell 17:00-17:45 (kohal olla 16:45) – treener Artur Tikkerbär (tel. 56 56 4323, grupp AE-1)

Spordikooli tutvustus

Spordikool asutati 1945. aastal. Tööd alustati 1946. aastal kolme osakonnaga (korvpall, võrkpall ja kergejõustik).

Tänapäeval töötab Pärnu Spordikool Pärnu Linnavalitsuse valitsemisalas kohaliku omavalitsuse asutusena, (registrikood 75000383).

Spordikooli põhitegevusteks on:

  • laste ja noorte tervise tugevdamine
  • lastele ja noortele sportlike teadmiste, oskuste ja vilumuste õpetamine ning võistluspinge ja võistlusrõõmu pakkumine
  • laste ja noorte kasvatamine vastastikuse lugupidamise ja “ausa mängu” idee vaimus
  • võistluste, treeninglaagrite ja ülelinnaliste spordivõistluste läbiviimine
  • ujumise kohustusliku algõpetuse läbiviimine
  • noorte spordimeisterlikkuse taseme pidev tõstmine  eale ja õppekavale vastavalt
  • linna esindamine vabariiklikel ja vabariigi esindamine rahvusvahelistel võistlustel

Spordikool haldab

Spordihall

Riia mnt 129, Pärnu Tutvu Lähemalt

Rannastaadion

Ranna pst. 2, Pärnu Tutvu Lähemalt

Kergejõustikuhall

Väike-Kuke 8c, Pärnu Tutvu Lähemalt

Pärnu Raja Ujula

Raja 7, Pärnu Tutvu Lähemalt

Pärnu Raeküla staadion

Riia mnt 277, Pärnu Tutvu Lähemalt

Reiu-Raeküla terviserajad

0
SPORDIALA
0
TREENERIT
0
+
ÕPILAST

Spordikooli õpilaste vastuvõtt 2020 / 2021 õppeaastal

Spordikooli Uudised