+372 443 1519 info@spordikool.parnu.ee
Spordihalli Kodukord

 

1. Spordihall on avatud E – R kell  8.00 – 22.00; L – P  9.00 – 20.00. 

2. Spordihalli ruumidest tuleb lahkuda sulgemise ajaks.


3. Vabade aegade olemasolul toimub teenuste tellimine administraatorilt.

4. Treeningutele tulles tuleb sportlasel öelda administraatorile millise treeneri treeninguühmas ta osaleb.


5. Spordihallis võib harjutada ainult sportlikes riietes ning puhastes, mitte määrduva tallaga sportlikes vahetusjalanõudes.


6. Riietumiseks ja pesemiseks tuleb kasutada ainult vastavale saalile mõeldud riietusruumi.


7. Treeningrühma treeningu lõpetab õpetaja/ treener/ esindaja vastavalt kasutusajale ning vastutab rühma poolt ruumide korra ja õigeaegse vabastamise eest.


8. Treeningu lõppedes tuleb treeningpaik puhastada tekitatud prahist ning kasutatud inventarist.


9. Kogu treeningul kasutatud inventar tuleb peale kasutamist korrektselt oma kohale tagasi asetada.


10. Koolid ja spordiklubid kasutavad spordihalli ruume kokkulepitud tunniplaani alusel.


11. Pallimängu võistluste ajal pallimängusaalides treeninguid ei toimu.


12. Spordihallis on keelatud:

 • suitsetada;
 • viibida alkoholi või narkojoobes;
 •  võtta kaasa jooke klaastaaras ja kergesti purunevaid esemeid;
 •  omada külm- ja tulirelva ning kergesti süttivaid aineid;
 •  viibida suuskadega, lumelauaga, jalgrattaga, (rull) uiskudega ning 
    nende jaoks vajaminevate erijalanõudega ning muu sportliku mis 
    ei ole seotud spordihallis pakutavate teenustega;
 •  võtta kaasa koduloomi;
 •  lõhkuda spordihalli inventari ning seadmeid;

 

13. Spordihalli külastaja peab käituma viisakalt, hoidma puhtust, täitma erinevates ruumides ettenähtud kasutuskorda, järgima käesolevat sisekorda ning tagama peale kasutamist ruumide korrashoiu.

 

14. Kui ei järgita spordihalli kasutuskorda, käitutakse halvustavalt ning pahatahtlikult, siis on administraatoril õigus lõpetada isikul spordihalli kasutamine ning nõuda sisse tekitatud kahju.

 

15. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt Spordihalli administraatorile, heastamine lepitakse kokku Spordihalliga.

 

16. Spordihalli töötajad ei vastuta valveta jäänud isiklike esemete eest.

 

17. Avalike ürituste toimumise ajal peavad pealtvaatajad täitma ürituse korraldaja poolt ettenähtud tingimusi ja nõudeid.

 


Pärnu Spordihall