+372 443 1519 info@spordikool.parnu.ee
KOOLISPORT

Tutvustus

Koolispordiosakond viib läbi Pärnu koolidevahelisi võistlusi, samuti lasteaedade spordipäevi ning kehalise kasvatuse õpetajatele koolitusi. Osakond korraldab ka ujumise kohustuslikku algõpetust. Pärnus on see programm rakendusel kümneid aastaid järjepidevalt. Ujumist õpetatakse 2. klassi lastele 15 t. ulatuses ja 3. klassis veel 12 tunni ulatuses. Ujumise kursused toimuvad Koidula gümnaasiumi kooli basseinis. Linna koolidevahelised võistlused toimuvad reeglina kooliprogrammi kuuluvatel spordialadel. Eriprogrammi moodustavad traditsioonilised ja populaarsed: sõudeergomeetri võistlused, ”kahesillajooks”, rattaretk, heatahtejooks, hoki, sulgpall, male jt. Võistlustest osavõtt on vabatahtlik kuid osavõturohke. Nii on rahvastepalli võistlustel keskmiselt 50 võistkonda 400 võistlejaga, võrkpallis üle 60 võistkonna ca 580 võistlejaga, kergejõustikus ligi 1400 võistlejat, sisekergejõustikus ca 500 võistlejat, pendelteatejooksus üle 40 võistkonna ca 850 võistlejaga, heatahtejooksus üle 100 võistkonna ca 950 osavõtjaga, jalgpallis 30 võistkonda ca 350 võistlejaga, korvpallis 34 võistkonda ca 340 võistlejaga jne. Eriti huvitavad ja emotsioonirikkad on lasteaedade spordipäevad ja murdmaajooksu võistlused, kus võtavad osa kõik 14 Pärnu linna eelkooli-lasteaia lapsed mitmete rühmadega. Õppeaasta jooksul korraldatakse ligi 50 erinimelist võistlust ca 8000 lapse/noore osavõtul. Kõik võistlused ja üritused toimuvad kalenderplaani alusel ja on arvestatud EKSL kalenderplaani ja juhenditega. Pärnu koolinoored esinevad edukalt ka vabariigi võistlustel rahvaste-, võrk-, jalg- ja korvpallis jne.

Ürituste kordamineku heaks on osakonnal töised sidemed Pärnu linna, maakonna, koolide ja spordibaaside valdajatega ning Eesti Koolispordi Liiduga.

Koolispordiosakonna tööd on raske üle hinnata, sest nende korraldatud võistlused annavad võimaluse võistlusteks ka lastele, kes ei käi spordikoolis, ega erialaklubide treeningutel.